Gecombineerde Leefstijl Interventie

Wat is een GLI?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om door middel van een GLI een gezonde leefstijl te bereiken en ook te behouden. Tijdens een GLI krijgen deelnemers begeleiding over gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en bewegen.
Een GLI duurt 2 jaar. Tijdens deze 2 jaar krijgen deelnemers individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en momenten van individuele begeleiding verschilt per programma.


Wie komt in aanmerking voor een GLI?

Sinds 2019 wordt de GLI vanuit de basisverzekering vergoed. Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan een GLI. De volgende mensen komen wel in aanmerking voor een GLI:
  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.
BMI staat voor Body Mass Index. BMI is een veelgebruikte manier om een schatting te maken hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte.


Hoe kom je in aanmerking voor een GLI?

De huisarts is degene die vaststelt of iemand in aanmerking komt om deel te nemen aan een GLI. Het is dan ook alleen mogelijk om deel te nemen aan een GLI middels een doorverwijzing vanuit de huisarts.


GLI bij Fit & Fysio

De gecombineerde leefstijlinterventie die we bij Fit & Fysio aanbieden is healthyLIFE. 
HealthyLIFE is een programma waarbij bewegen, voeding, ontspanning en slaap centraal staan. Het doel is het bevorderen van een actieve leefstijl met een gezond eetpatroon. Om dit mogelijk te maken wordt je zowel individueel als in groepsverband begeleid en ondersteund door een leefstijlcoach én beweegcoach. Het totale traject duurt 24 maanden. Binnen deze 24 maanden vinden er 16 groepssessies plaats en een aantal individuele sessies. Tijdens deze sessies werkt u met de leefstijlcoach aan voeding, beweging, ontspanning en slaap. Met de beweegcoach ga je in een kleine groep bewegen gedurende 14 weken.
HealthyLIFE werkt vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dit is een brede kijk op gezondheid, werkend met 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, zingeving, meedoen en dagelijks functioneren.


Positieve gezondheid

Definitie van gezondheid volgens de positieve gezondheid benadering: ‘’Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke, en emotionele uitdagingen van het leven’’
Belangrijk bij deze definitie is dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat om een toestand van welbevinden op lichamelijk, mentaal en sociaal gebied. In het concept positieve gezondheid worden zes hoofddimensies van gezondheid onderscheiden waarbij de mens centraal staat.

Afspraak maken?

Neem contact met ons op:


BEL DIRECT:

0475 - 46 84 94
Fit & Fysio via Whatsapp nu ook via Whatsapp te bereiken