Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.
De sportfysiotherapeut speelt een centrale rol in het behandelproces en zal de sporter begeleiden bij vervangende trainingen tijdens de herstelperiode en verder optrainen tot de sporter weer kan herintreden in de sport. Onze sportfysiotherapeut werkt nauw samen met de andere specialisaties binnen de praktijk, maar ook met de orthopeden en een sportarts. Zo kunnen wij bijdrage aan een snellere behandeling en minder verlies van trainingstijd.
De sportfysiotherapeut is een bewegingsanalyticus, hij bekijkt het bewegen van de sporter tijdens het uitvoeren van zijn sport om te zien waardoor de (overbelastings)problemen bestaan. Vervolgens zal de sportfysiotherapeut door het afnemen van fysieke testen en metingen verder in beeld brengen waar de hersteltrainingen zich op moeten richten. Naast sporters begeleidt de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de fysiotherapie.


BEHANDELING

De behandeling van de sportfysiotherapeut bestaat vaak uit training. Deze training is globaal in twee fases opgedeeld. De eerste fase zorgt voor herstel van het weefsel. Hierin is het belangrijk dat de sporter met een aangepast trainingsprogramma door kan blijven bewegen om zo min mogelijk achteruitgang te krijgen.
De tweede fase richt zich op het herstellen van de eerder gemeten prestatieverschillen van de sporter. Functioneel en sportspecifiek trainen is hier een belangrijke doelstelling. Testen en prestatiemetingen vormen een belangrijk onderdeel van de sportfysiotherapeutische behandeling. Videoanalyse, conditietesten spronghoogte metingen en functionele kracht- en coördinatietesten vormen veelal een centraal onderdeel in het behandelproces.

Afspraak maken?

Neem contact met ons op:


BEL DIRECT:

0475 - 46 84 94

Fit & Fysio via Whatsapp nu ook via Whatsapp te bereiken